Una UTA o Climatitzador permet realitzar un tractament integral de l’aire utilitzat en el sistema de climatització d’una infraestructura o edifici. Les Unitats de Tractament d’Aire fan possible el control total de l’aire en els següents mòduls:

 • Qualitat de l’aire (filtrat de conductes)
 • Humitat (tractaments per a l’estiu i l’hivern)
 • Temperatures (escalfament i refredament)
 • Ventilació (introducció d’aire exterior)

¿A QUIN LLOC S’INSTAL·LA UNA UNITAT DE TRACTAMENT D’AIRE?

Aquets tipus d’equips es troben instal·lats segons la seva mida i les seves dimensions. D’aquesta manera, podem trobar unitats modulars i unitats compactes.

Les unitats modulars posseeixen una arquitectura tècnica d’una mesura considerable, de manera que són freqüentment ubicades a la coberta d’un edifici o en un local específic que disposi de ventilació directa a l’exterior, per tal de poder realitzar la presa i l’expulsió d’aire.

Les unitats compactes estan formades per un únic mòdul en el qual s’inclouen les diferents etapes de tractament d’aire. Per aquest tipus d’unitats, existeixen versions pel muntatge a l’exterior i versions d’alçada reduïda específiques per a la instal·lació en un sostre fals (s’hauran d’habilitar els pertinents registres pel manteniment).

¿QUINA ÉS LA UTILITAT DE LES UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE?

En primer lloc, s’encarreguen d’aportar l’aire de ventilació a zones climatitzades mitjançant equips terminals que no aporten aire de ventilació (radiadors, terra radiant, fancoils, inductors, etc.)

Addicionalment, poden ser utilitzades per a la correcta climatització d’àrees d’edificis amb sistemes centralitzats com ara salons d’hotels, auditoris, vestíbuls i locals amb una elevada densitat d’ocupants.

També, permeten donar suport de climatització en espais no tant grans però amb requeriments de confort o salubritat elevats com ara laboratoris, quiròfans o sales especialitzades.

¿QUINS ELEMENTS COMPONEN LES UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE?

Les unitats modulars que acostumen a situar-se en zones exteriors, són dissenyades per a cada instal·lació. Les unitats compactes, els mòduls de tractament se situen en general a l’interior dels equips.

Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment, les UTA es componen de diferents mòduls o seccions en funció de les necessitats específiques de cada instal·lació.

Normalment, les seccions més comunes són les següents:

 • Secció de bateries, les més habituals són les bateries d’aigua però també poden ser d’expansió directa i elèctrica de suport a la calefacció.
 • De connexió, on l’entrada i la sortida d’aire del climatitzador té lloc a través de comportes de regulació y preses d’aire a l’exterior.
 • D’expansió, formant espais buits entre seccions que permeten uniformitzar el flux d’aire previ a l’entrada en una altra secció.
 • De filtrat, format per diferents tipus de pre filtres i filtres amb diferents configuracions.
 • Free cooling o de mescla, format per un mòdul situat en l’aspiració de l’aparell o després del ventilador de retorn, amb unes comportes de regulació que permeten ajustar l’aire de retorn, l’aire exterior i el d’expulsió segons els percentatges desitjats.
 • Secció de recuperació d’energia, que permeten intercanviar l’energia entre l’aire d’extracció del local i l’aire de ventilació que entra des de l’exterior.
 • Secció de silenciadors,  formats per elements que posseeixen un envoltant fabricat en xapa galvanitzada i material acústic de fibra mineral inorgànica i incombustible amb recobriment per tal d’evitar el despreniment de la fibra al pas de l’aire.
 • Secció de ventilació, on disposen d’un ventilador i un motor.

CONSUM I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Les Unitats de Tractament d’Aire, permeten regular el consum energètic mitjançant refredaments gratuïts (Free-Cooling), a més de regular els caudals d’aire segons les necessitats i les condicions tèrmiques de cada lloc variant les freqüències.

Altres opcions que permeten aconseguir l’eficiència energètica consisteixen en recuperar part de l’energia tèrmica de l’aire que s’expulsa a l’exterior i regular el caudal de ventilació en funció del mesurament de CO2 en l’ambient.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *