La tecnologia d’inspecció per ultrasons que utilitza TDGI ens permet reduir els costos associats a les pèrdues d’energia produïdes per fuites de fluids gasosos (aire comprimit, vapor i altres tipus de gasos pressuritzats) i pel mal funcionament d’alguns equips i accessoris de la xarxa de fluids, com ara vàlvules i purgadors.

 

L’equip de detecció d’ultrasons «transforma» sons de freqüència per sobre de la gamma audible en sons d’una freqüència detectable per l’oïda humana, que ens proporciona informació explícita sobre el funcionament dels equips inspeccionats.

 

La detecció de fuites per ultrasons representa una bona oportunitat per reduir significativament el consum energètic d’un equip o instal·lació. Les principals àrees d’aplicació d’aquesta metodologia són:

 

  • Detecció de Fuites
  • Inspecció de Trampes de Vapor i Vàlvules
  • Inspecció de Rodaments i Lubricació
  • Inspecció Elèctrica

DETECCIÓ DE FUITES

La detecció de fuites amb Ultrasò cobreix un ampli rang de fuites: pressió, buit i fuites de qualsevol tipus de gas. També està disponible la instrumentació amb certificació ATEX. 

 

Depenent del So:Els equips d’ultrasò detecten el flux turbulent produït pel moviment d’un gas d’una zona d’alta pressió a una zona de més baixa pressió en una fugida. Utilitzant les característiques de l’ultrasò, localitzar fuites és una tasca ràpida i senzilla degut a:

·         La direccionalitat de les ones de so d’alta freqüència fa que la font del so sigui localitzable d’una manera senzilla.

·         Intensitat del senyal: quant més s’acosta, més so detectarà.

·         Freqüència de detecció ajustable, fent la prova efectiva fins i tot en ambients industrials amb alt contingut de soroll.

En moltes instal·lacions industrials els instruments de detecció d’Ultrasò són utilitzats per qüestions de seguretat, protecció ambiental, programes de conservació d’energia i / o assegurament de qualitat:

L’aire comprimit: Eviteu pèrdues d’energia a l’hora de reparar les seves fugues

·         En una mitjana industrial, el 31% del consum energètic pot ser suprimit simplement pel fet d’eliminar les fuites!

·         Reducció dels temps operatius / minimitzant el desgast en equips existents.

·         En molts dels casos ajusti la capacitat instal·lada o apagui els compressors que operen innecessàriament.

Gasos Especialitzats

·         Eviteu despeses excessives per gasos costosos d’adquirir o produir.

·         Elimineu l’impacte ambiental d’alguns gasos.

Eficiència de producció

·         Abasti una millor eficiència en els seus processos.

·         Operi els seus sistemes pressuritzats o en buit en les condicions desitjades.

Eficiència de la inspecció & seguretat de l’inspector

·         Gasos inflamables = aspectes de seguretat.

·         Sistemes de refrigeració: Utilitzeu l’ultrasò per detectar “fuites grans” en combinació amb detectors de gas per fuites més petites, fent la seva inspecció eficient en temps.

·         Utilitzar sabó crea una condició simultània de risc de seguretat & treball excessiu.

·         Amb aquest mètode de detecció a distància és possible utilitzar els equips a 15 m., Eliminant la necessitat d’utilitzar una escala o treballs en altures per a la detecció. Una de les aplicacions més populars per ultrasò en la inspecció de sistemes d’aire comprimit.

 

INSPECCIÓ DE TRAMPES DE VAPOR I VÀLVULES

Quan les trampes de vapor de fuites poden ser extremadament costoses en termes de qualitat del producte final, seguretat i pèrdua d’energia; hi ha diferències en la manera en què cada parany opera particularment. La tecnologia de l’Ultrasò pot ser utilitzada per tal de determinar les condicions operatives de qualsevol tipus de trampa: cubeta invertida, termostàtica, termodinàmica, de flotador i de pas directe. Típicament busquem 2 factors en les seves condicions operatives:

1.       Fuites Internes: condicions d’obertura parcial, completament oberta o tancada.

2.       Modulació: en les seves condicions operatives normals modula d’acord a la seva especificació.

Per què inspeccionar les Trampes de Vapor?

És molt important mantenir les trampes de vapor operant correctament. Les conseqüències de les trampes de vapor en fred no poden ser ignorades: Seguretat:

Els cops d’ariet poden causar danys seriosos a l’equip i al personal de la planta. Eficiència dels processos de manufactura: Mantenir la temperatura correcta en el seu procés. Conservació de les línies de retorn de condensat: La presència d’aigua a les canonades pot causar oxidació.

Reducció de costos: És molt comú tenir fuites parcials en les trampes de vapor amb costos elevats pel consum excessiu d’energia que és desaprofitada.

Una ruta d’inspecció regular de manera freqüent és altament recomanable. Les estadístiques demostren que aquesta acció ajuda a disminuir els costos operatius, incrementant l’eficiència i mantenint unes bones condicions de procés.

Com treballa la detecció Ultrasònica de Fuites en Trampes de Vapor?

Les trampes de vapor poden ser diferenciades per la seva manera d’operació ja que poden ser d’operació contínua (modulant) o d’operació cíclica.

Els mètodes d’inspecció varien depenent del tipus de trampa de vapor, de manera que la primera regla és conèixer bé els detalls operatius del sistema. La inspecció ultrasònica de trampes de vapor és considerada com a “positiva” si l’operador de manera instantània pot identificar les característiques acústiques i diferencials d’intensitat i com a conseqüència determinar adequadament la seva condició operativa. 

 

INSPECCIÓ DE RODAMENTS I LUBRICACIÓ

Inspeccions predictives i proactives d’equip rotatiu amb un instrument d’Ultrasons té molts avantatges. Una inspecció ultrasònica de rodaments proveeix:

·         Alertes primerenques d’errors en rodaments.

·         Detecció de Falta de Lubricació.

·         Prevenció de Sobre Lubricació.

·         Programari avançat per ajudar-lo en el seu procés de treball & anàlisi de manera eficient

Les inspeccions per Ultrasons de TDGI poden ser utilitzades en rodaments operant en qualsevol velocitat (altes, mitjanes i baixes revolucions).  Addicionalment, com l’ultrasò és d’alta freqüència i com a conseqüència és direccional, és possible filtrar sorolls de fons confusos i ens permet concentrar-nos en el component específic que estem inspeccionant. Els mètodes d’inspecció bàsica són extremadament simples i requereixen molt poc entrenament.

Moviments mecànics produeixen un ampli espectre de so.

Un dels majors factors que contribueixen al desgast en una màquina és la fricció. Els instruments ultrasònics detecten fricció. Al concentrar en una banda específica d’alta freqüència, les inspeccions d’Ultrasons són capaces de detectar canvis fins a l’amplitud i la qualitat de so emesos per l’equip en l’operació. Després l’instrument processa aquestes senyals heterodines d’alta freqüència que normalment són indetectables i les modula cap a un rang de freqüència més baix fent-los audibles on a través de l’ús d’uns audiòfons poden ser escoltats i observats en una pantalla per fer tendències, comparacions i anàlisi.

S’ha establert que el monitoratge d’ultrasò proveeix un avís d’hora de les falles de rodaments. També s’ha aconseguit establir diferents etapes de falles de rodaments. 8 dB d’increment sobre la línia base operativa indica una etapa de pre falla o falta de lubricació. 12 dB d’increment indiquen l’inici de la manera de falla. 16 dB d’increment indiquen una etapa de falla, mentre que 35- 50 dB de guany donen avís d’una falla catastròfica. Per a aquells que utilitzen l’anàlisi espectral d’ultrasò, aquestes condicions poden ser observades en les pantalles d’anàlisi FFT i Sèrie de Temps.

INSPECCIÓ ELÈCTRICA

La inspecció d’ultrasò de TDGI pot ser duta a terme en tots els nivells de voltatge (baix, mitjà i alt) i és utilitzat per detectar:

·         efecte Corona.

·         Descàrregues Parcials o Seguiment.

·         arc Elèctric.

·         Vibració Mecànica (transformadors).

Quan els sistemes elèctrics com ara interruptors, transformadors, aïlladors, connexions o empalmaments fallen, els resultats poden ser catastròfics. Això és cert tant en ambients industrials, com en sistemes de distribució i transmissió elèctrica.  Si no es detecten aquestes falles, aquestes condicions poden esdevenir una font d’incidències d’explosió d’arc elèctric, que pot resultar en riscos de seguretat majors o pèrdua de producció.

Com funciona la Inspecció Elèctrica amb Ultrasò

Les descàrregues parcials, el seguiment, l’arc i l’efecte corona produeixen ionització que pertorba les molècules d’aire circumdants.

Una inspecció per Ultrasons detecta els sons d’alta freqüència produïts per aquestes emissions i les tradueix (mitjançant la modulació de senyals heterodines) al rang audible.

Cada emissió emet certa qualitat acústica específica que és escoltada a través dels audiòfons i la seva intensitat de senyal és observada en la pantalla de l’instrument. Aquests sons són analitzats a través del programari d’anàlisi espectral per tal de fer diagnòstics i informes.

Normalment l’equip elèctric hauria de ser silenciós, tot i que hi ha equips com els transformadors que poden produir un brunzit constant a 60 cicles o un soroll mecànic constant. Aquests sons no han de ser confosos amb els sons erràtics i no continus de la ionització o les descàrregues.

L’Ultrasò pot ser utilitzat en rodaments operant en qualsevol velocitat (altes, mitjanes i baixes revolucions).

Addicionalment, com ultrasò és alta freqüència i com a conseqüència és direccional, és possible filtrar sorolls de fons confusos i ens permet concentrar-nos en el component específic que estem inspeccionant. Els mètodes d’inspecció bàsica són extremadament simples i requereixen molt poc entrenament.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *