Què és el CAE (coordinació d’activitats empresarials)?

La gestió del CAE (coordinació d’activitats empresarials) és una obligació legal d’evitar possibles riscos laborals i accidents corresponents, en els centres de treball propi i d’altres. La normativa que regula aquesta tasca en l’art. 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada en el Reial decret 171/2004, de 30 de gener.

Les actuacions del CAE en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL) es realitzaran quan els treballadors de dues o més empreses o autònoms en el mateix lloc de treball realitzin les activitats laborals de dues o més empreses autònomes, àmpliament descrites a la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; No obstant això, la seva aplicació sovint confon aquells que són per dur-los a terme, perdent l’efectivitat perseguida, i conseqüentment, ja no garantint la seguretat dels treballadors involucrats. TDGI realitza la gestió de CAE a través de la plataforma de coordinació +® Addingplus que té com a objectiu promoure una aplicació responsable i consistent dels principis de

Què és CAE (Coordinació d’Activitats Empresarials)?

La Gestió de CAE (Coordinació d’Activitats Empresarials) és una obligació legal per prevenir possibles riscos laborals i els corresponents accidents, en els centres de treball propis i aliens. La normativa que regula aquesta tasca a l’Art. 24º de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i desenvolupat en el Reial Decret 171/2004, el 30 de gener.

Les accions de CAE en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL) que s’han de realitzar quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses o treballadors autònoms, es troben àmpliament descrites a la llei 31/1995 de Prevenció de Regs Laborals; no obstant això, amb freqüència la seva aplicació confon als que han de dur-les a efecte, perdent l’eficàcia perseguida, i per conseqüència, deixant de garantir la seguretat dels treballadors implicats. TDGI realitza la gestió CAU a través de la plataforma Coordina + ® de Addingplus que té per objecte afavorir l’aplicació coherent i responsable dels principis de l’acció preventiva, la implantació correcta dels mètodes de treball, el control de la interacció de les activitats i l’adequació entre riscos i mesures preventives, tot això sota la perspectiva de preservar la seguretat i salut en el treball.

La gestió CAE a través de la plataforma Coordina + ® que utilitza TDGI és un dels eixos fonamentals de prevenció de riscos. Aquesta normativa afecta a tot tipus de companyies sense importar la grandària o el sector al qual es dediquin i a través d’una plataforma s’aconsegueix grans èxits en el control.

 

En què consisteix la coordinació d’activitats empresarials (CAE)?

La CAE busca evitar els accidents laborals que poden produir-se per la concurrència d’activitats de diverses empreses en un mateix centre. Cal tenir en compte que en aquests casos s’assumeix un risc molt més gran, ja que l’accés de treballadors d’altres companyies pot crear situacions potencialment perilloses per a ells mateixos, però també per als altres empleats.

En aquest sentit, la normativa exigeix ​​un augment del control basat en tres factors: l’anticipació, el coneixement de les activitats que es realitzaran i el control de les condicions de treball. Per a això, cal que les empreses implicades es coordinin entre elles i realitzin un intercanvi d’arxius entre els quals es troben diferents documents relacionats amb la Seguretat Social del treballador, la capacitació professional o la prevenció de riscos laborals (PRL).

Quins avantatges té utilitzar Coordina + ® segons l’experiència de TDGI?

Els principals avantatges que TDGI ressalta de Coordinació + ® són la unificació de procediment, custòdia de la documentació i un control de la validesa dels documents, però no hem d’oblidar les següents utilitats que aporta Coordina + ®:

 

  • Gestió eficient de la documentació de la Coordinació d’Activitats Empresarials.
  • Gestió CAE per als tècnics de l’empresa, contractes i subcontractes.
  • Seguiment i validació de documents en les plataformes dels teus clients.
  • Programari de control d’accés.
  • Homologació de proveïdors.
  • Integra als proveïdors al sistema de gestió de l’empresa.
  • Gestió d’incidències de camp.

El principal objectiu de TDGI és tenir una eina / plataforma que realitzi l’activitat obligatòria per llei, d’una manera eficaç i simple per a l’empresa i els seus subcontractes. TDGI ha obtingut grans beneficis de Coordinació + ® en els següents camps:

 

Reduir el temps i els recursos que es dediquen a la gestió CAE.

Incrementar l’eficàcia en les entrades dels treballadors al centre de treball del client i t’assegures el seu accés a la primera.

Tenir una coordinació constant amb els diferents departaments i amb el seu servei de prevenció aliè (SPA) o propi (SPP).

Obtenir un estalvi econòmic, ja que no caldrà fer front a costos fixos de personal propi dedicat a aquestes tasques de prevenció de riscos laborals. En el seu lloc, es pot externalitzar la gestió de la plataforma.

Tenir la documentació de prevenció de riscos laborals sota control i estar preparat davant qualsevol inspecció.

Millorar la imatge de l’empresa en el mercat laboral gràcies a l’augment de la productivitat.

 

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *