PRINCIPALS AVANTATGES DE LA INSPECCIÓ PER ULTRASONS

La tecnologia d'inspecció per ultrasons que utilitza TDGI ens permet reduir els costos associats a les pèrdues d'energia produïdes per fuites de fluids gasosos (aire comprimit, vapor i altres tipus de gasos pressuritzats) i pel mal funcionament…

UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE (UTA)

Una UTA o Climatitzador permet realitzar un tractament integral de l’aire utilitzat en el sistema de climatització d’una infraestructura o edifici. Les Unitats de Tractament d’Aire fan possible el control total de l’aire en els següents…

IMPORTÀNCIA DEL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS INFORMÀTIQUES

Des de TDGI estem molt conscienciats amb la importància del manteniment de les instal·lacions informàtiques. Segons l'experiència del nostre departament IT Service TDGI és bàsic conèixer el cablejat estructurat de la instal·lació per…

C.A.E GESTIÓ AMB LA PLATAFORMA

Què és el CAE (coordinació d'activitats empresarials)? La gestió del CAE (coordinació d'activitats empresarials) és una obligació legal d'evitar possibles riscos laborals i accidents corresponents, en els centres de treball propi i…

VALOR AFEGIT DEL SERVEI D'IT SERVICES AL MANTENIMENT INFORMÀTIC

Mantenir les instal·lacions d'un client adaptant-les a les noves maneres de treballar és un repte intern i extern per a les empreses clientes de Facility management. Per això exigeixen solucions tecnològiques, ja que s'exposen a nous riscos…

Informe zero. Manteniments preventius

Quan es treballa per a un client que desitja veure satisfetes les seves necessitats, s'ha de conèixer primer a aquest client. En el sector del Facility Management, el més habitual és que els principals clients que contracten els serveis…