Entrades per Jesús Hernández

PRINCIPALS AVANTATGES DE LA INSPECCIÓ PER ULTRASONS

La tecnologia d’inspecció per ultrasons que utilitza TDGI ens permet reduir els costos associats a les pèrdues d’energia produïdes per fuites de fluids gasosos (aire comprimit, vapor i altres tipus de gasos pressuritzats) i pel mal funcionament d’alguns equips i accessoris de la xarxa de fluids, com ara vàlvules i purgadors.   L’equip de detecció […]

Com d’important és LA CONNEXIÓ PER MITJÀ DE CABLES DE XARXA O WIFI DINS D’UNA ORGANITZACIÓ.

Avui en dia depenem d’una manera important pel fet d’estar connectats a Internet tant en la nostra vida personal com en la professional, sent la segona la de major importància per a les empreses, ja que busquen que els usuaris estiguin sempre connectats i sense errors en les seves comunicacions, perquè no s’interfereixi en la […]

UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE (UTA)

Una UTA o Climatitzador permet realitzar un tractament integral de l’aire utilitzat en el sistema de climatització d’una infraestructura o edifici. Les Unitats de Tractament d’Aire fan possible el control total de l’aire en els següents mòduls: Qualitat de l’aire (filtrat de conductes) Humitat (tractaments per a l’estiu i l’hivern) Temperatures (escalfament i refredament) Ventilació (introducció […]

IMPORTÀNCIA DEL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS INFORMÀTIQUES

Des de TDGI estem molt conscienciats amb la importància del manteniment de les instal·lacions informàtiques. Segons l’experiència del nostre departament IT Service TDGI és bàsic conèixer el cablejat estructurat de la instal·lació per realitzar un bon manteniment. El cablejat del nostre edifici o oficines sol consistir en l’estesa de cables a l’interior d’un recinte, amb […]

JORNADES D’OPERACIÓ I MANTENIMENT PER A PROFESSIONALS DE FACILITY MANAGEMENT

Els enginyers de TDGI del departament d’IT Service, Ismael Corredor i Jesús Hernández, van realitzar un breu repàs pel manteniment i la gestió dels Centres de Processament de Dades, centrant-se en les últimes novetats del manteniment de racks i instal·lacions informàtiques. Van detallar els elements d’un rack, l’organització dels elements que se solen instal·lar i […]

C.A.E GESTIÓ AMB LA PLATAFORMA

Què és el CAE (coordinació d’activitats empresarials)? La gestió del CAE (coordinació d’activitats empresarials) és una obligació legal d’evitar possibles riscos laborals i accidents corresponents, en els centres de treball propi i d’altres. La normativa que regula aquesta tasca en l’art. 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada en el […]

Informe zero. Manteniments preventius

Quan es treballa per a un client que desitja veure satisfetes les seves necessitats, s’ha de conèixer primer a aquest client. En el sector del Facility Management, el més habitual és que els principals clients que contracten els serveis siguin altres empreses. Cada empresa té la seva forma de treballar, unes instal·lacions i uns equips determinats i uns […]

HÀBITS DE TREBALL SALUDABLES

Des de la Responsabilitat Social Corporativa de TDGI es pretén impulsar i fomentar aquells hàbits que permeten als treballadors sentir-se bé en el seu lloc de feina i desenvolupar en les millors condicions les seves funcions dins de l’oficina. D’aquesta manera és més fàcil aconseguir aquella productivitat tan desitjada, sense baixar el rendiment en el dia a dia […]