Entrades per Jesús Hernández

Informe zero. Manteniments preventius

Quan es treballa per a un client que desitja veure satisfetes les seves necessitats, s’ha de conèixer primer a aquest client. En el sector del Facility Management, el més habitual és que els principals clients que contracten els serveis siguin altres empreses. Cada empresa té la seva forma de treballar, unes instal·lacions i uns equips determinats i uns […]

HÀBITS DE TREBALL SALUDABLES

Des de la Responsabilitat Social Corporativa de TDGI es pretén impulsar i fomentar aquells hàbits que permeten als treballadors sentir-se bé en el seu lloc de feina i desenvolupar en les millors condicions les seves funcions dins de l’oficina. D’aquesta manera és més fàcil aconseguir aquella productivitat tan desitjada, sense baixar el rendiment en el dia a dia […]